Tag: MT

Next door neighbours: Localization and Technical Communication

2 listopada 2020 Marta Bartnicka przedstawiła na tcworld conference 2020 kilka praktycznych porad na temat współpracy między twórcami dokumentacji, stron lub interfejsów a tłumaczami (lokalizatorami) tych treści. Prezentacja skupiła się na korzyściach z optymalnego użycia dostępnych formatów, zasobów i narzędzi – bez dodatkowych kosztów dla obu stron. Zapraszamy do pobrania wszystkich slajdów w formacie PDF. Mamy nadzieję, że informacje będą przydatne w organizowaniu lub usprawnianiu procesu lokalizowania treści, względnie pomogą…

W czym jesteśmy lepsi od maszyn

Na czym polega przewaga człowieka nad silnikiem tłumaczenia maszynowego? Człowiek rozumie. Jak wyjaśnił prof. Marcin Miłkowski na Konferencji Tłumaczy 2019, żaden z dostępnych systemów MT tak naprawdę nie modeluje znaczenia, sensu, treści – wszystkie oparte są na jak najlepszym odwzorowaniu tekstu źródłowego w tekst docelowy, ale na zasadzie wyznaczenia najwłaściwszych słów i ustawienia ich w najbardziej poprawne zdanie; jeśli przeniesie się przy tym sens, to niejako przypadkowo. Owszem, NMT najnowszej…

MT w lokalizacji

MT w lokalizacji?

MT w lokalizacji: o co chodzi w tłumaczeniu maszynowym (machine translation, MT)? Czy da się je wykorzystać w projektach lokalizacyjnych – a jeśli tak, jak zrobić to z sensem? Mówili o tym Marta Bartnicka i Wojciech Froelich podczas konferencji soap! 2018. Zapraszamy!